RIO mare και WWF International συνεργάζονται για βιώσιμη αλιεία και υγιείς ωκεανούς

Έχει ξεκινήσει μία τετραετή συνεργασία με τo WWF για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και τους υγιείς ωκεανούς

Η Bolton Alimentari, παραγωγός Εταιρεία των προϊόντων RIO mare, με υπερηφάνεια αναγγέλλει την έναρξη της διεθνούς συνεργασίας με τo WWF International, με στόχο τη βελτίωση αειφορίας και ανιχνευσιμότητας των ιχθυηρών. Η τετραετής συνεργασία θα θέσει σε εφαρμογή μια δυνατή νέα στρατηγική προμήθειας ιχθυηρών με στόχο την αγορά 100% πρώτης ύλης τόνου από βιώσιμες πηγές σε περίοδο 8 ετών. Η συνεργασία αυτή αφορά στο σύνολο της παραγωγής της Εταιρείας.

Μαζί για το μέλλον των ωκεανών

Ο RIO mare εξαρχής είχε δεσμευτεί για αειφορία: το 2009, συμμετείχε στην ίδρυση του ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), του κορυφαίου παγκοσμίως μη κερδοσκοπικού ιδρύματος για τη βιωσιμότητα του τόνου, και το 2011, έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «Υπεύθυνη Ποιότητα», το οποίο εκφράζει τη δέσμευση της εταιρείας για ποιότητα 360ο, που επιδιώκεται υπεύθυνα με σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους, σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την αλιεία έως τον καταναλωτή.

Ένας από τους τέσσερις πυλώνες της Υπεύθυνης Ποιότητας, είναι η βιώσιμη αλιεία, που βασίζεται στη διαφοροποίηση όσον αφορά στα είδη του τόνου, τις περιοχές και τις μεθόδους αλιείας. Όσον αφορά ειδικότερα στις αλιευτικές μεθόδους, η Bolton Alimentari έχει δεσμευτεί ότι θα αυξήσει το ποσοστό του τόνου που αλιεύεται με τη χρήση μεθόδων αλιείας που έχουν μικρότερες πιθανότητες να αλιεύσουν άλλα είδη (ή μικρότερες πιθανότητες παρεμπίπτουσας αλιείας), όπως είναι η αλιεία με καλάμι και η αλιεία χωρίς διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), και το ποσοστό του πιστοποιημένου τόνου από το πρότυπο οικολογικής πιστοποίησης αλιείας MSC (Marine Stewardship Council). Σύμφωνα με την αποστολή του ISSF και τη WWF, η Bolton Alimentari είναι πεπεισμένη ότι το MSC είναι το καλύτερο υφιστάμενο πρότυπο για τη βιώσιμη αλιεία και, συνεπώς, το υποστηρίζει.

Η συνεργασία αυτή με το WWF είναι ένα σημαντικό και μεγάλο βήμα, γεγονός που αποδεικνύει την αποφασιστικότητά της Εταιρείας να συνεχίσει την πορεία της στο μακρύ ταξίδι προς την βιωσιμότητα.

Γιατί μια διεθνής συνεργασία WWF – RIO mare?

Ως ηγέτιδα δύναμη σε Ιταλία και Ευρώπη στο χώρο παραγωγής κονσερβοποιημένου τόνου που εξυπηρετεί περισσότερες από 45 χώρες, η Εταιρεία γνωρίζει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της, λόγος για τον οποίο προσπαθεί να οικοδομήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Ο RIO mare συνεργάζεται με το διεθνές WWF, την κορυφαία περιβαλλοντική οργάνωση στον κόσμο, για να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη που θα βοηθήσει την εταιρεία να ακολουθήσει μία μακροπρόθεσμη πορεία προς την προμήθεια, παραγωγή και προσφορά 100% βιώσιμων ιχθυηρών έως τα τέλη του 2024.

Θα συνεργαστεί με το WWF για να εφαρμόσει λύσεις με στόχο την κατεύθυνση του κλάδου των ιχθυηρών προς πιο βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και προμήθειας. Ειδικότερα, η εν λόγω συνεργασία θα συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού των ιχθυηρών που αλιεύονται με βιώσιμες μεθόδους, υποστηρίζοντας τη σωστή διαχείριση της αλιείας και ενισχύοντας τη διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των ιχθυηρών. Θα αυξήσει επίσης την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης αλιείας.

Caption: Yellowfin tuna, Pacific Ocean Mexico,
Copyright Credit: © naturepl.com

Caption: Yellowfin tuna, Pacific Ocean Mexico,
Copyright Credit: © naturepl.com

Οι στόχοι της συνεργασίας

Η συνεργασία της Bolton Alimentari με το WWF είναι μία μοναδική ευκαιρία να βελτιωθεί ο τρόπος που δουλεύουν οι επιχειρήσεις ψαρικών και να δημιουργηθεί θετική αλλαγή σε περισσότερους παγκόσμιους προμηθευτές. Για το λόγο αυτό, έχουν τεθεί σαφείς στόχοι προς αυτή την κατεύθυνση:

  • Βελτίωση της αειφορίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της Bolton Alimentari
  • Αύξηση της διαφάνειας και της ανιχνευσιμότητας για τους καταναλωτές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο RIO mare δεσμεύεται να αυξάνει συνεχώς την ποσότητα πιστοποιημένων βιώσιμων προϊόντων ιχθυηρών που παράγει.

Στόχος του RIO mare είναι να αγοράζει το 100% πρώτης ύλης τόνου από ιχθυότοπους πιστοποιημένους από το MSC (Marine Stewardship Council) ή από ιχθυότοπους ενταγμένους στα FIPs (Fishery Improvement Projects -Προγράμματα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικών στόλων) που βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης  από το MSC, μέχρι το 2024.

Η Bolton Alimentari έχει δεσμευτεί αναλόγως και για τα άλλα είδη ιχθυηρών που εμπορεύεται, όπως ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες.