RIO Mare en WWF International slaan de handen in elkaar voor duurzame visserij en gezonde oceanen

We zijn zonet samen met WWF gestart met een transformationeel project van vier jaar om duurzame visserij en gezonde oceanen te promoten.

Bolton Alimentari, de onderneming achter het merk Rio Mare, kondigt met gepaste trots een nieuw partnerschap met WWF International aan dat tot doel heeft de duurzaamheid en traceerbaarheid van visserijproducten te verbeteren. In het kader van het partnerschap, dat vier jaar loopt, zullen we een sterke nieuwe strategie voor de bevoorrading van visserijproducten implementeren met de bedoeling om 100% van onze visserijproducten uit duurzame bronnen te halen. De overeenkomst geldt voor de volledige productie van de onderneming.

Trots werken aan de toekomst van de oceanen

Duurzaamheid is altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest voor Rio Mare. Zo werkten we in 2009 mee aan de oprichting van de ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), ‘s werelds toonaangevende non-profitorganisatie die streeft naar een grotere duurzaamheid van tonijn.  In 2011 introduceerden we Responsible Quality, ons project voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemerschap, waarin het engagement van de onderneming werd vastgelegd met betrekking tot de totale kwaliteit, die in de volledige toeleveringsketen – van de vangst tot de consument – op een verantwoorde manier wordt nagestreefd met respect voor het milieu en de mens.

Responsible Quality is gebaseerd op vier pijlers. Een daarvan is een duurzame visserij op basis van een diversificatiebeleid met betrekking tot tonijnsoorten, visgebieden en vismethodes. Vooral wat de toegepaste vismethodes betreft, zijn we vast van plan om het percentage tonijn dat met duurzame vismethodes zoals ‘Pole and Line’ en ‘Fad Free’ wordt gevangen nog op te voeren en om de MSC-certificering van tonijn te ondersteunen. In overeenstemming met de opdracht van de ISSF en WWF menen we dat MSC de beste bestaande norm is voor duurzame visserij. Dat is ook de reden waarom we die norm ondersteunen.

Dit partnerschap met WWF is een belangrijke en grote stap in de goede richting en bewijst dat we vastberaden zijn om onze lange tocht op weg naar een maximale duurzaamheid voort te zetten.

Waarom een partnerschap tussen WWF International en Rio Mare?

Als leider op de Italiaanse en de Europese markt van tonijn in blik met een aanwezigheid in meer dan 45 landen zijn we ons bewust van de impact van onze activiteiten. Dat is de reden waarom we naar een duurzaam bedrijfsmodel streven. Dit partnership moet Rio Mare in staat stellen om zijn duurzame stappenplan op het vlak van sourcing te implementeren met het technische advies en de ondersteuning van WWF, ‘s werelds meest toonaangevende organisatie op het vlak van natuurbehoud.

We zijn van plan om samen met WWF oplossingen in te voeren die erop gericht zijn om de sector van de visserijproducten de overstap te laten maken naar duurzamere productie- en sourcingpraktijken. Dit partnerschap zal in het bijzonder helpen om de hoeveelheid duurzaam gevangen visserijproducten te verhogen, waarbij goed gerunde visvangst wordt ondersteund en transparantie over de volledige toeleveringsketen wordt bevorderd. Op die manier willen we ook consumenten bewustmaken van het belang van duurzame visvangst.

Caption: Yellowfin tuna, Pacific Ocean Mexico,
Copyright Credit: © naturepl.com

Caption: Yellowfin tuna, Pacific Ocean Mexico,
Copyright Credit: © naturepl.com

Doelstellingen van het partnerschap

Het is onze ambitie om op onze markt uit te groeien tot de toonaangevende onderneming op het vlak van duurzaamheid. We hebben duidelijke doelstellingen omschreven voor dit partnerschap:

  • Investeren in een betere duurzaamheid van de levering van visserijproducten van Rio Mare;
  • De transparantie en de traceerbaarheid voor de consumenten verbeteren.

Om deze doelstellingen te bereiken, verbindt Rio Mare zich ertoe om de hoeveelheid gecertificeerde duurzame visserijproducten die het produceert te verhogen.

Rio Mare heeft zich ten doel gesteld om 100% van zijn tonijn aan te kopen bij visbedrijven met een MSC-certificering (Marine Stewardship Council) of bij degelijke Fishery Improvement Projects (FIP’s) die streven naar MSC-certificering tegen het jaar 2024.

We zijn intussen ook al vergelijkbare verbintenissen aangegaan voor de andere vissoorten die we verkopen (bv. zalm, makreel en sardines).