Rio Mare en het World Wide Fund for Nature (WWF Internationaal): samenwerken aan duurzame visserij en gezonde oceanen

Wij zijn begonnen aan een vierjarige reis met het WWF om transformatie naar duurzame visserij en gezonde oceanen te bevorderen.

Bolton Alimentari, het bedrijf achter het merk Rio Mare, kondigt met trots haar nieuwe samenwerking aan met het WWF Internationaal en WWF Italië. Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van de duurzaamheid en traceerbaarheid van vis. Het vierjarige samenwerkingsverband gaat zorgen voor een nieuwe inkoopstrategie met als doel om 100% van onze vis uit duurzame bronnen te halen. Deze samenwerking raakt alle aspecten van de productieketen.

De toekomst van de oceanen is onze trots

Rio Mare heeft zich altijd al voor duurzaamheid ingezet. In 2009 hebben we deelgenomen aan de oprichting van het ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), de grootste non-profitorganisatie ter bevordering van duurzaamheid van tonijn. In 2011 hebben we het Verantwoorde Kwaliteit (Responsible Quality) project gelanceerd, waarmee we invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf. In dit project staat onze commitment voor 360-graden kwaliteit centraal, door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu – langs de gehele keten, van vangst tot consumptie.

Verantwoorde Kwaliteit heeft vier pijlers. Eén daarvan is duurzame visserij op basis van een diversificatiebeleid op tonijn, vangstgebieden en vismethoden. Wij besteden aandacht aan onze vismethoden door het percentage tonijn dat met duurzame vismethoden wordt gevangen – zoals met de hengel (Pole & Line) en FAD-free (zonder aggregatie-apparaten) – steeds verder te verhogen. Ook ondersteunen wij de MSC-certificering van tonijn. Wij geloven, net als het ISSF en het WWF, dat MSC de beste beschikbare standaard is voor duurzame visserij, en daarom ondersteunen wij dit.

Een samenwerking tussen het WWF Internationaal, WWF Italie en Rio Mare – waarom?

Als Italiaans en Europees leider in de tonijnconservenindustrie en actief in meer dan 45 landen, zijn wij ons bewust van de impact van onze activiteiten. Daarom streven wij naar de opbouw van een duurzaam bedrijfsmodel. Dit samenwerkingsverband stelt ons in staat om het stappenplan voor duurzame inkoop door te voeren met technisch advies en ondersteuning van het WWF, de grootste natuurbeschermingsorganisatie ter wereld.

Wij zullen met het WWF samenwerken om oplossingen te implementeren die gericht zijn op een verschuiving in de visserijsector richting duurzamere productie- en sourcingpraktijken. De samenwerking zal vooral bijdragen aan het vergroten van de hoeveelheid duurzaam gevangen visproducten door het ondersteunen van goed beheerde visserijen en het bevorderen van transparantie langs de supply chain voor visproducten. Het zal ook het bewustzijn van consumenten vergroten van het belang van duurzaam vissen.

Caption: Yellowfin tuna, Pacific Ocean Mexico,
Copyright Credit: © naturepl.com

Caption: Yellowfin tuna, Pacific Ocean Mexico,
Copyright Credit: © naturepl.com

De doelstellingen van de samenwerking

Onze ambitie is om duurzaamheidsleider te worden in onze bedrijfssector. Wij hebben duidelijke doelstellingen bepaald voor de uitvoering van deze samenwerking:

  • investeren in verbetering van de duurzaamheid van de vis van Rio Mare;
  • vergroten van de transparantie en traceerbaarheid voor consumenten.

Bij het nastreven van deze doelen zet Rio Mare zich in om het aandeel gecertificeerde, duurzame visproducten dat het produceert, steeds verder te verhogen.

Rio Mare wil in 2024 100% van haar tonijn inkopen bij MSC-gecertificeerde visserijen (Marine Stewardship Council) of bij betrouwbare Fishery Improvement-projecten (FIPs) die ernaar streven een MSC-certificering te behalen.

Dit doel hebben we ook gesteld voor andere vissoorten die wij verkopen, zoals zalm (certified ASC-Aquaculture Stewardship Council), makreel en sardines.